Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku

PL CZ

Stare Bogaczowice, kaplica pw. św. Anny

Cykl fresków zdobiących kaplicę pw. św. Anny w Starych Bogaczowicach powstał w 1736 roku z fundacji krzeszowskich cystersów reprezentowanych przez miejscowego proboszcza, Abundusa Heinzela. Autorem dekoracji jest świdnicki malarz cechowy Franz Heigel, który umieścił swoją sygnaturę na malowidle sklepienia nawy. Dzieło zostało ukończone 20 VII 1736 roku, a honorarium malarza wyniosło 180 talarów.

Dekoracja freskowa kaplicy składa się z czterech części: iluzjonistycznej nastawy ołtarzowej na ścianie wschodniej, malowideł na sklepieniach absydy wschodniej i empory organowej oraz głównego przedstawienia na sklepieniu nawy. Malowidła freskowe ilustrują cykl Pięć radości św. Anny, na który składają się następujące przedstawienia: Poczęcie NMP i Zwiastowanie św. Annie (na ścianie wschodniej), Narodziny Marii (w absydzie wschodniej), Ofiarowanie Marii na służbę do świątyni Jerozolimskiej (na emporze muzycznej) oraz Wniebowzięcie NMP (w nawie).

Ukazane w malowidłach sceny mają swoje źródła w popularnym do końca XVIII wieku nabożeństwie Pięciu radości św. Anny a także tekstach apokryficznych: Protoewangelii Jakuba, Ewangelii Pseudo-Mateusza czy Księdze Narodzenia Marii. Natomiast pierwowzorem kompozycji bogaczowickich przedstawień mogły być niezachowane obrazy na płótnie ilustrujące Pięć radości św. Anny, które Georg Wilhelm Neunhertz namalował jako dekorację stropu w kaplicy pw. św. Anny w Krzeszowie. Samo przedstawienie Wniebowzięcie NMP najbliższe analogie łączą z dekoracją freskową sklepienia kościoła pielgrzymkowego pw. NMP w Steinhausen w Bawarii pędzla Johanna Baptisty Zimmermanna (1730–1731).

Cykl malowideł freskowych w starobogaczowickiej kaplicy powstał na potrzeby praktyk dewocyjnych członków miejscowego bractwa św. Anny i Joachima i stanowi jeden z najlepszych artystycznie przykładów popularnej na Śląsku ikonografii św. Anny. Jednocześnie jest to najwybitniejsze zachowane dzieło freskowe w krótkiej karierze artystycznej Heigla.

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz informacje w bazie dla zaawansowanych »
Stare Bogaczowice, kaplica pw. sw. Anny

Kaplica pw. św. Anny w Starych Bogaczowicach została wzniesiona na potrzeby założonego w 1734 roku bractwa świętych Anny i Joachima. Realizowana w latach 1735–1736 inwestycja powstała z fundacji krzeszowskich cystersów, właścicieli bogaczowickich dóbr, a inicjatorami budowy byli Abundus Heinzel oraz Alexius Wiesner. W dniu 7 VIII 1735 roku krzeszowski opat Benedict Seidel uroczyście wmurował kamień węgielny pod budowę, a już 25 VII 1736 roku miała miejsce konsekracja świątyni. Choć źródła nie podają nazwiska projektanta budowli, to jednak analiza formalno-stylistyczna wykazuje wpływ twórczości wybitnego praskiego architekta, Kiliana Ignaza Dientzenhofera. Wykonawcą projektu kaplicy był natomiast pochodzący z Lubawki budowniczy Joseph Anton Jentsch. Kaplica pw. św. Anny przetrwała do dnia dzisiejszego w niemal niezmienionym kształcie, a oryginalny wystrój z zachowaną monumentalną dekoracją freskową i prospektem organowym sytuują bogaczowicki zabytek wśród najcenniejszych dzieł sztuki baroku na Śląsku.