Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku

PL CZ

Felder, Franz Xaver Anton

  • Data i miejsce urodzenia: ?
  • Data i miejsce śmierci: 16 VIII 1782, Wrocław

Franz Xaver Anton Felder był malarzem cechowym czynnym na Śląsku od lat 40. XVIII wieku. Pochodzenie artysty nie jest znane, jednak przez większość swojego życia mieszkał on we Wrocławiu, gdzie prawdopodobnie jeszcze przed 1740 rokiem uzyskał tytuł mistrza cechowego i prowadził warsztat. Nie wiadomo, gdzie Felder nauczył się sztuki malarskiej, jednak można przypuszczać, iż miał kontakt z dziełami włoskich freskantów. W latach 40. XVIII wieku wrocławski malarz razem z Ignazem Axterem pracował w warsztacie Philippa Christiana Bentuma. Wydaje się, iż o ile Axter był we wspomnianym warsztacie uczniem, o tyle mistrza cechowego Feldera należy określić mianem współpracownika Bentuma. Co ciekawe, obaj synowie Feldera, Johann Franz i Carl poszli w ślady ojca. Po zakończeniu podstawowej edukacji w rodzinnym warsztacie we Wrocławiu kontynuowali naukę w Wiedeńskiej Akademii.

Felder malował głównie dzieła o tematyce sakralnej. Artysta wykonywał obrazy olejne na płótnie sam lub od lat 70. XVIII wieku z pomocą starszego syna Johanna Franza. Natomiast wszystkie dekoracje freskowe wykonał wspólnie z Axterem. Do najważniejszych realizacji freskowych Feldera należą dekoracje sklepień kościoła parafialnego pw. św. Marcina w Sicinach (1740) oraz kościoła parafialnego pw. św. Walentego w Lubiążu (1743–1745). Duży wpływ na twórczość Feldera miały lata współpracy z Bentumem oraz znajomość dzieł Felixa Antona Schefflera. Obrazy olejne malarza pod względem modelunku i kolorystyki nawiązują do realizacji wspomnianych mistrzów. W dekoracjach freskowych artysta stosował rozwiązania kompozycyjne bliższe włoskiemu malarstwu monumentalnemu. Jednak w sposobie budowania postaci i ich fizjonomii wyraźnie widać wpływ wykształcenia w prowincjonalnym śląskim środowisku malarzy cechowych.

Felder realizował prace głównie na zlecenia przedstawicieli śląskiego Kościoła katolickiego: opata klasztoru Cystersów w Lubiążu, Constantina Beyera, jezuitów z Wrocławia i Głogowa, a także duchowieństwa diecezjalnego z Grodowca, Sobótki, Chróściny i innych miejscowości na Śląsku. Artysta zmarł we Wrocławiu w 1782 roku jako zamożny mieszczanin i szanowany malarz.

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz informacje w bazie dla zaawansowanych »